חג"ז

כידוע, מותר לבשל בחג לצורכי 'אוכל נפש', אך כיצד עושים זאת? להדליק אין בעיה: הדרישה ההלכתית היא 'אש מאש' ולשם כך משיירים אש דלוקה ('נר נשמה') מערב יום טוב. אבל איך מכבים? שיטת ה'גרמא' המוכרת, ע"י בישול בכלי מלא עד גדותיו וגלישת מים המכבים את הלהבה – שיטה זו מפוקפקת מאד מבחינה הלכתית, מעבר לסכנת דליפת גז לאחר הכיבוי.

לשם כך, פיתחו במכון צומת את מכשיר ה'חגז'. זהו שעון גז מכני, המופעל ע"י קפיץ. עוד לפני שהאדם מעביר אש ביום טוב כדי להדליק את להבת הגז, הוא קוצב את הזמן שב'חגז'. כעבור אותו זמן, ה'חגז' יפסיק את זרימת הגז ויכבה את הלהבה. למעשה, ה'חגז' הוא מעין טיימר של גז, המאפשר להזרים גז למשך זמן קבוע מראש בצורה פשוטה ובטוחה.

היסוד ההלכתי שעליו מבוסס ה'חגז', הוא שהסרת חומרי גלם של הבעירה לפני הדלקת המדורה איננה נחשבת אפילו ל'גרם מלאכה', והיא מותרת אף לכתחילה. המכשיר קיבל את אישורם של הרב עובדיה יוסף והרב יהושע נויבירט.

לאחרונה התעוררה שאלה בקשר להדלקת גז ביו"ט, אש מאש בגלל תקן חדש המחייב חיישן בטיחות ליד הלהבה , רבני מכון צומת יחד עם פוסקים מובהקים הגיעו למסקנה שאין בזה בעיה הלכתית.

לעיון והעמקה הלכתית בנושא השימוש במכשיר ה'חגז' ביו"ט לחצו כאן .

הערה: אין להנמיך את עוצמת הבעירה תוך כדי פעולתה, וכן אין לקצר את זמן ה'חגז'.

לאישור "מכון התקנים הישראלי" התאמה לדרישות התקן ת"י 1607 לחצו כאן

לאישור "מכון התקנים הישראלי" התאמה לדרישות התקן ANSCI Z21.21 ∙ CSA 6.5 – 2015 לחצו כאן

לאישור "משרד התשתיות – מנהל הגז" לחצו כאן

לפני יו"ט- יש להוציא את התקע של הכיריים מהחשמל, אם ההצתה בכיריים אוטומטית, עם סיבוב כפתור הגז.

להפעלה ביום טוב יש להקפיד (הן הלכתית והן בטיחותית) על סדר הפעולות הבא:

1. לוודא שכל כפתורי הגז שבכיריים סגורים.
2. לכוון את שעון החגז לזמן הרצוי.
3. לקרב אש דולקת למבער ולפתוח את כפתור הגז שלו.
4. בחג אסור לכבות את האש (גפרור, נר) שבאמצעותה הודלק הגז!
5. לאחר שהודלקה הלהבה, אין לקצר את זמן בעירתה!
6. מאידך, מותר להאריך את הזמן תוך כדי בעירת הגז, ע"י סיבוב הכפתור בכיוון הארכה.
7. לאחר שכבה הגז, יש לסגור את כל כפתורי הגז שבכיריים!

מצב קבוע – אספקה קבועה של גז

על מנת לכוון את החג"ז למצב קבוע, יש לסובב את הכפתור נגד כיוון השעון עד שהסמן בחלון יראה "קבוע"

מצב טיימר – אספקת גז לפרק זמן קצוב

לצורך אספקת גז לזמן קצוב, יש לסובב את הכפתור בכיוון השעון לזמן הרצוי. (דוגמה- בתמונה הטיימר מכוון ל-40 דקות כפי שמכוון בחלון)

לאחר שהטיימר מכוון, ניתן להגדיל את הזמן על ידי סיבוב הטיימר. לאחר תום השימוש, הסמן בחלונית יראה מצב "סגור". במצב זה אין זרימה של גז.

מצב סגור – במצב זה אין זרימה של גז

במידה ויש תקלה בחג"ז החדש והמכשיר עדיין באחריות (שנה מהקניה)
נא להתקשר למוקד למספר – 03-5093782 ולהשאיר פרטים.
טכנאי יתאם איתכם ויגיע לביתכם לתקן את התקלה.

אזהרה: אין להשאיר מכשירי גז דלוקים ללא השגחה!

1. את חיבור החג"ז לרשת הגז יכול לבצע רק טכנאי גז עם תעודת הסמכה של מנהל הדלק והגז , לנוחיותך להלן לצילום של התעודה.

2. החג"ז שרכשת נבדק ע"י מעבדות מכון התקנים הישראלי בתעודת בדיקה מספר 961321312 , התעודה מתייחסת רק לאביזרים ממנת יצור הממוספרת במספרים סדורים מ 1-4200
3. את המספר הסידורי של האביזר שרכשת אפשר לראות ע"י כמתואר באיור שלהלן.

4. טכנאי גז יקר: שם לב להוראות ההתקנה המצורפות לאריזת המוצר.
יש לשמור מסמך זה להציגו בפני נציגי חברת הגז או הרשויות במידת הצורך.
מכון צומת , הארז 3 אלון שבות , טלפון להתקשרות : 02-9932111

הוראות התקנה לטכנאי גז מוסמך בלבד!

1. הרכב את יחידת ההצמדה באמצעות שני ברגים למשטח הארון/ קיר .

2. הברג את הברז הכדורי בכניסה NPT "1/4 באמצעות דבק איטום ומפתח ברגים 18מ"מ. חיזוק הברז אל מומנט שאינו עולה על N 20.

3. הרכב את אף גומי(ניפל) NPT 1/8 ליציאה באמצעות דבק איטום ומפתח ברגים 18מ"מ, חזק את הברז במומנט שאינו עולה על N 15.

4. חבר את החג"ז בכניסה אל ברז הקיר, והיציאה, לכירת הגז. ווודא באמצעות תמיסת סבון בחיבורים שאין דליפה או ריח של גז.

5. הרכב את גוף הטיימר ליחידת הצמדה (הבסיס), כדי שינעל במקום ע"י קליק.

6. במצב אנכי, הכפתור נמצא במצב כבוי ואין אספקת גז בכירת הבישול.

7. סובב את הכפתור 45 מעלות נגד כיוון השעון (קבוע) כדי לעקוף את הטיימר ולהעביר את אספקת הגז ללא חיבור לטיימר. בדוק שוב שאין דליפות ווודא שאספקת הגז לכירת הבישול המצב קבוע.

8. סובב את הכפתור חזרה למצב אנכי (סגור) וודא שהלהבה כבתה.

במידה ויש תקלה בחג"ז החדש והמכשיר עדיין באחריות (שנה מהקניה)
נא להתקשר למוקד למספר – 03-5093782 ולהשאיר פרטים.
טכנאי יתאם איתכם ויגיע לביתכם לתקן את התקלה.